Łukasz Prządka

"Metamorfoza 1"

60x80 - olej na płótnie

„Jesteśmy i nie jesteśmy zarazem - życie jest ciągłą zmianą, jest ciągłym rodzeniem się i śmiercią.”

Heraklit z Efezu

------ ♣ ------ ------ ♠ ------ ------ ♦ ------