Jarosław Jaśnikowski 

 "Metamorfoza"

80x70 - olej na płótnie 

"Żyje­my w stałych przeb­ra­niach, mas­kach, świecie sym­bo­li. Zaw­sze słowo i czyn znaczą coś więcej niż nasza świado­ma intencja."

 Zygmunt Freud

------ ♣ ------ ------ ♠ ------ ------ ♦ ------