Mariusz Zdybał

"Metamorfoza - Cloud whisperer"

80x60 - olej na płótnie

"Świat bez miłości jest martwym światem i zawsze przychodzi godzina, kiedy człowiek zmęczony błaga o twarz jakiejś istoty i o serce olśnione czułością. "

Albert Camus 

------ ♣ ------ ------ ♠ ------ ------ ♦ ------