Krzysztof Powałka

 "Metamorfoza"

100x60 - olej na płótnie

"Problemem naszego wieku nie jest bomba atomowa, lecz ludzkie serce."

   Albert Einstein

 

------ ♣ ------ ------ ♠ ------ ------ ♦ ------