Andrzej Sajewski 

 "Metamorfoza"

70x50 - olej na płycie

„Żyje­my w stałych przeb­ra­niach, mas­kach, świecie sym­bo­li.  Zaw­sze słowo i czyn znaczą coś więcej niż nasza świado­ma intencja”.

 Zygmunt Freud

 

------ ♣ ------ ------ ♠ ------ ------ ♦ ------