Krzysztof Wiśniewski

 "Metamorfoza"

80x120 - olej na płótnie

„Marze­nia są jak mo­tyle. Uwiel­biają uciekać, gdy je go­nimy. Tyl­ko, że jeśli przystaniemy, one i tak od­lecą, by da­lej podzi­wiać świat. A tak przy­naj­mniej ma­my wrażenie, że zbliżamy się do nich cho­ciażby na milimetr.”

------ ♣ ------ ------ ♠ ------ ------ ♦ ------