Zaliczany do grupy "New Old Masters / Nowi Dawni Mistrzowie" (termin stworzony i zastosowany po raz pierwszy przez amerykańskiego krytyka i teoretyka sztuki prof. Donalda Kuspita w jego książce "The End of Art / Koniec sztuki" wydanej przez Cambridge University Press w 2004 r.). Izdebski-Cruz swoje obrazy podpisuje pismem lustrzanym, posługując się pseudonimem artystycznym Kriz Cruz. Pseudonim artysta miał ukuć z połączenia dwóch pierwszych liter swego imienia i nazwiska (Kr+Iz) oraz poprzez dodanie rodowego nazwiska matki – Cruz. Artysta antydatuje swe obrazy o 100 lat, pomijając, jak twierdzi symbolicznie, ostatnie stulecie jako czas stracony dla sztuki. W wybranych obrazach nanosi wskazówki-inskrypcje. Jego piękne i perfekcyjne prace były prezentowane na całym świecie na ponad 100 wystawach.

------ ♣ ------ ------ ♠ ------ ------ ♦ ------