Urodzony w Gdańsku w 1947 roku. Studia w PWSSP (obecnie: Akademia Sztuk Pięknych) w Gdańsku. Dyplom w 1973 roku na wydziale Architektury Wnętrz z wynikiem bardzo dobrym. W latach 1974-78 dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie.
W tym czasie był organizatorem i komisarzem kilkudziesięciu międzynarodowych plenerów malarskich w kraju i kilku w Danii zorganizowanych we współpracy i dzięki uprzejmości Polskiej Ambasady w Kopenhadze.
W tym czasie otrzymał List Gratulacyjny Ministra Kultury i Sztuki oraz stypendium twórcze tegoż Ministerstwa za całokształt pracy.
W latach 2000-2002 był doradcą artystycznym przy Radzie Miejskiej w Olsztynie.

------ ♣ ------ ------ ♠ ------ ------ ♦ ------